Strona główna

 /Strona główna/Urząd gminy

Urząd gminy
 

22-600 Tomaszów  Lubelski
ul 29-go Listopada  9
woj. lubelskie

tel. (084) - 664-30-85
fax  (084) - 664-38-73

strona internetowa:

www.tomaszowlubelski.pl

 

e-mail :    sekretariat@tomaszowlubelski,pl

ESP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/                       

 

 

 

 

- WYKAZ KONT POCZTOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY TOMASZÓW LUBELSKI.doc (29 KB)
Karta Dużej Rodziny
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski niniejszym informuje o możliwości składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wnioski przyjmowane są   w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, przy ulicy 29. Listopada 10, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. O wydanie dokumentu mogą się ubiegać członkowie rodzin , które wychowują troje lub więcej dzieci. Karta Dużej Rodziny uprawnia do ulg i zniżek w wybranych podmiotach na terenie całej Polski.  ......więcej na stronie http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6748,karta-duzej-rodziny-pytania-i-odpowiedzi.html
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” II edycja
- Modernizacja_oddziałów przedszkolnych-II edycja.doc (60 KB)
Projekt „Nasze miejsce - czas dla samorozwoju” dofinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt ,,Wędrująca biblioteka”
Projekt „Kultywowanie tradycji Ziemi Tomaszowskiej poprzez organizację warsztatów teatralnych i wokalnych oraz pikniku rodzinnego


Ochotnicza Straż Pożarna w Rabinówce w partnerstwie z Gminą Tomaszów Lubelski oraz GOK w Podhorcach

rozpoczęła realizację projektu:


„Kultywowanie tradycji Ziemi Tomaszowskiej poprzez organizację warsztatów teatralnych i wokalnych oraz pikniku rodzinnego" 

dofinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”.

Okres realizacji projektu:

1 kwietnia 2014 roku – 31 października 2014 roku.

Cel Projektu:

Celem projektu  jest wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich w dostępie do szeroko rozumianej kultury oraz integracja społeczności gminnej, poznania jej dorobku kulturalnego oraz coraz bardziej zapominanych dawnych zwyczajów oraz obrzędów ludowych. 

 W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

I. Trzy moduły warsztatowe:

  1. Warsztaty teatralne dla dorosłych.
  2. Warsztaty wokalne dla dorosłych.
  3. Kółko teatralne dla dzieci.

Uczestnikami  warsztatów mogą być  mieszkańcy gminy Tomaszów Lubelski. 

Rekrutacja do warsztatów  rozpocznie się 05 maja 2014 roku.

 

II. Piknik rodzinny dla społeczności gminnej oraz osób przyjezdnych.

 

Szczegółowych informacji na temat Projektu udziela:

Ochotnicza Straż Pożarna w Rabinówce oraz  Gmina Tomaszów Lubelski, tel. 502 818 034.

 

Projekt pilotażowy Modelu Lokalnej Współpracy

Projekt pilotażowy Modelu Lokalnej Współpracy

p.n. ” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”

 

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski informuj