Strona główna

 /Strona główna/Urząd gminy

Urząd gminy
 
Strategia rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski
Szanowni Państwo ! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020 w dniu 28 lipca 2015 roku przeprowadzone zostały pierwsze Konsultacje Społeczne z udziałem mieszkańców Gminy Tomaszów, na których zaprezentowano założenia opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020 oraz przedstawiono propozycje Wizji, Misji i Celów Strategicznych, jak również wstępną analizę SWOT. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety oraz wniosku, które zostały zawarte poniżej.Mają one na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z rozwojem gminy. Ankietę i Wniosek można składać do 10.08.2015 r.: • na wypełnionych formularzach w formie papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski (sekretariat) •w formie elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tomaszowlubelski.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”).

22-600 Tomaszów  Lubelski
ul 29-go Listopada  9
woj. lubelskie

tel. (084) - 664-30-85
fax  (084) - 664-38-73

strona internetowa:

www.tomaszowlubelski.pl

 

e-mail :    sekretariat@tomaszowlubelski,pl

ESP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/                       

 

 

 

 

- WYKAZ KONT POCZTOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY TOMASZÓW LUBELSKI.doc (29 KB)
Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD Roztocze Tomaszowskie w 2014 r.