Strona główna

 /Strona główna/Urząd gminy

Urząd gminy
 

22-600 Tomaszów  Lubelski
ul 29-go Listopada  9
woj. lubelskie

tel. (084) - 664-30-85
fax  (084) - 664-38-73

strona internetowa:

www.tomaszowlubelski.pl

 

e-mail :    sekretariat@tomaszowlubelski,pl

ESP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/                       

 

 

 

 

- WYKAZ KONT POCZTOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY TOMASZÓW LUBELSKI.doc (29 KB)
Projekt pilotażowy Modelu Lokalnej Współpracy

Projekt pilotażowy Modelu Lokalnej Współpracy

p.n. ” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”

 

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w ramach Pilotażu - Model Lokalnej Współpracy, rozpoczął realizację projektu pod nazwą Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym, który realizowany jest w ramach  Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Celem głównym projektu jest uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy.

 

Uczestnikami projektu są pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy administracji publicznej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej.

 

Efektem końcowym projektu będzie powołanie Zespołu Synergii Lokalnej oraz opracowanie Paktu na Rzecz Modelu Lokalnej Współpracy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.


Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt "Nasza śweitlica w Jeziernii" dofinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORAZ PUBLIKACJA

EKO-POLSKA. Zrównoważony rozwój
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny


                                                                      


CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

w ramach projektu „AKTYWNE MIKROFIRMY”

zaprasza

PRACOWNIKÓW MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

z województwa lubelskiego, spełniających łącznie poniższe warunki:

- samozatrudnionych lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania,    wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (w roz. Kodeksu Pracy)

- pracujących w mikroprzedsiębiorstwach, które nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 POKL w latach 2007-11 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

na bezpłatne szkolenia:

 

Marketing (42 godz.)                          Prawo podatkowe (42 godz.)

Prawo pracy (42 godz.)                      Negocjacje (42 godz.)

Zarządzanie zasobami                    Komputerowe - pakiet MS

ludzkimi (42 godz.)                             Office (42 godz.)

 

Efektywność energetyczna

(42 godz.)

 

Po szkoleniach odbędzie się doradztwo poszkoleniowe: po 4 godz. na Uczestnika/ Uczestniczkę.

 

Szczegółowe  informacje:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, ul. Lubartowska 74A, I p., tel. 81 710 19 11

Filia w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32, I p. pok. 106, tel. 84 664 10 27

Filia w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72 C,  pok. 5, tel. 25 797 20 75

 

www.fundacja.lublin.pl

Projekt realizowany od 1 grudnia 2012 do 31 maja 2014 roku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie

Gmina Tomaszów Lubelski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Justynówki i Okolic – Lider Projektu realizuje projekt „Domowe przedszkole w Justynówce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

- Informacja o projekcie.doc (157 KB)
Prezentacja multimedialna powiatu tomaszowskiego

http://www.tomaszowlubelski.wirtualnypowiat.com.pl/tour.php


Świadczenia zdrowotne
Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Tomaszów Lubelski realizuje NZOZ "Centrum Zdrowia" w Tomaszowie Lubelskim ul. Petera 3.
STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE
Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw rolnych. Dotychczas badania te były realizowane przez osoby zawodowo związane z rolnictwem, zatrudnione w urzędach gmin lub ośrodkach doradztwa rolniczego i tym samym znane mieszkańcom prowadzącym działalność rolniczą. W tym roku ankietowe badania rolnicze będą po raz pierwszy prowadzone również przez pracowników (ankieterów) Urzędu Statystycznego w Lublinie poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

W 2012 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych ankieterzy będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie będą prowadzić następujące rolnicze badania ankietowe...

Więcej na stronie:

http://www.stat.gov.pl/lublin/69_704_PLK_HTML.htm

 


ANKIETA - Mierzenie Satysfakcji Klienta

Pod adresem www.ankieta.tomaszowlubelski.pl  znajduje się ankieta „Mierzenie Satysfakcji Klienta”, którą mogą wypełniać mieszkańcy Gminy Tomaszów Lubelski. W celu zakończenia ankiety należy wpisać kod widoczny pod ankietą oraz kod, który można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski lub telefonicznie pod nr telefonu (084) 664 30 85.

 


Rządowe Centrum Legislacji
Link kierujący do strony serwisu Dziennika Ustaw: 

http://dziennikustaw.gov.pl


Link kierujący do strony serwisu Monitora Polskiego:

http://monitorpolski.gov.pl

 


 

 

 

 


PROJEKT "WITAJCIE W GOTANII"

Projekt zakłada budowanie kapitału społeczno-gospodarczego poprzez budowę ponadlokalnej marki mającej kojarzyć się potencjalnym inwestorom i turystom z regionem hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskim. Zasięg projektu obejmuje 7 gmin powiatu hrubieszowskiego, 2 powiatu tomaszowskiego i 1 gminie powiatu zamojskiego. Więcej na www.gotania.pl

 

 

 

Wirtualny spacer
Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej gminie. Wystarczy kliknąć w ten link.

   
Zaloguj  |  Strona główna  |  Mapa strony  |

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004 Gmina Tomaszów Lubelski Projekt i wykonanie mbnet.pl - serwis zbudowany w technologii mCMS
   
Ilość odsłon: serwis: 219564 | strona: 268710 | zalogowany: Użytkownik anonimowy