Strona główna

 /Strona główna/Urząd gminy

Urząd gminy
 

22-600 Tomaszów  Lubelski
ul 29-go Listopada  9
woj. lubelskie

tel. (084) - 664-30-85
fax  (084) - 664-38-73

strona internetowa:

www.tomaszowlubelski.pl

 

e-mail :    sekretariat@tomaszowlubelski,pl

ESP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/                       

 

 

 

 

- WYKAZ KONT POCZTOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY TOMASZÓW LUBELSKI.doc (29 KB)
Oświadczenie o stratach w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski informuje rolników z terenu gminy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Suszę oznaczają szkody  spowodowane wystąpieniem, w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego.

Pomoc dla rolników poszkodowanych suszą nastąpi pod warunkiem stwierdzenia na obszarze gminy wystąpienia zagrożenia suszą rolniczą przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

 

Wzór oświadczenia w załączeniu.

- Oświadczenie o wystąpieniu suszy.pdf (251.04 KB)
Strategia rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski
Szanowni Państwo ! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020 w dniu 28 lipca 2015 roku przeprowadzone zostały pierwsze Konsultacje Społeczne z udziałem mieszkańców Gminy Tomaszów, na których zaprezentowano założenia opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020 oraz przedstawiono propozycje Wizji, Misji i Celów Strategicznych, jak również wstępną analizę SWOT. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety oraz wniosku, które zostały zawarte poniżej.Mają one na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z rozwojem gminy. Ankietę i Wniosek można składać do 10.08.2015 r.: • na wypełnionych formularzach w formie papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski (sekretariat) •w formie elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tomaszowlubelski.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”).
- Ankieta 27.07.2015.doc (71.5 KB)
- Wniosek o umieszczenie zadania w Strategii Rozwoju Tomaszow 27.07.2015.doc (50 KB)
- Prezentacja_tomaszow lub 27.07.2015.ppt (904.5 KB)
Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD Roztocze Tomaszowskie w 2014 r.